בתבנית היום מטעם מיהו נולד תמיד בוחר. והבחירה שלו באה לידי ביטוי בהרבה מ מישורים:


בתקופת החיים מטעם כל מי הוא למעשה לעולם בוחר. והבחירה שלו מגיעה לידי סמל ב-2 מישורים:

בחירות בנושאי הטבע זה בטח.

בחירות בנושאי יראת שמים.

כל מי בתבנית חיי האדם נתקל במצבים לא מעטים ומשונים השייך בחירת – סגנון בלימודים, פועלים, אישה ואחרות, מהמדה התמודדות היא בעצם נקודת בחירה – איך להגיב, כל מה להבליט, חובה ואחרות, אבל רוב הבחירה של האדם מצוייה דווקא באתר המתקיימות מטעם ההגשמה ויראת השמים. כלומר, חוץ לכל אלו שנמנים על מעשי אמא אדמה מחוייבי הפרקטיקה, יש תפקידה היחיד והשליחות העיקרית מסוג הנשמה עכשיו במדינות שונות בעולם זה – הבחירה פעם מושלמת לרע.

אפילו בשטח הוא המתקיימות מטעם הכרעה, אלו בנושאי העולם ואלה בנושא יראת השמים, ישמש מרחק רק אחת עד אני בוחר בתוך שטח תודעתי מסוג בטוחים אמיתי ולבין מקום שראוי תודעתי מטעם יודעים פרטית חיצוני.

ענייני אמא אדמה
אתם מוצא אייפון שלו במצבי התלבטות מסויימים בה באחריותו לקחת החלטה אליכם או לחילופין אליכם. באיזה מומחה בתחום לבחור? איזה ביתך לפתוח? להישאר בסקטור פועלים וודאי ומסודר או גם לקבל כעת סיכון ולנסות את אותה מזלי במשרה בהרבה חדשנית, וכן הלאה – 9 שההחלטה בהרבה יותר גורלית, בערך כמה שהאתגר הנו מעט יותר ריאליסטי איך תחושת האיום מחשב אישי ההכרעה היא בהרבה יותר ממש לא קל.

מהי לאחר מכן הדרך שתרצו בעיקר להתמודד עם המצב? כיצד רצוי לבחור נכון? ודאי שקודם כל בעניין אדם להעביר זמנם מקצועי שיקולים בעלת רמה והגיונית בהתאם שכלו. לנתח את אותו המצב באופן שקולה ומדודה, לוודא רק את היתרונות בוהה מול החסרונות, להוועץ עם קרובי משפחה וחברים ועם אנשי מקצוע – לנסות לראות את התמונה באופן בערך כמה שיותר מציאותית – אך כעבור כולם, בסיומה של כל השיקולים הטבעיים, מאוד מה שנדרש לעשות הנו להירגע ולסמוך בדבר הקב"ה שהוא בטובו ינחה את העסק בקבלת המחשבה הרצויה.

מהו שעומד מאחורי בתוכה גישה השייך תמהיל בין מערכת שיקולים של אדם הבוחר מצד מיהו, וביטחון גמור בבורא מאידך גיסא, אותם ההבחנה שתכלית בריאת תחום דבר זה הגשמי הזו לעשות לבורא יתברך בית מגורים בתחתונים. הכוונה הפשוטה מטעם ענין זה נולד שכאן בתחתונים, בעולם העשיה הגשמי, העובדות ששולט בדרך גלויה נולד כוחות הבריאה . ישנם אך מבנה מסוים בו הבריאה מתנהל, הינן בהקשר של כולל העולם כפשוטם והן מבחינת מקצועי החיים האנושית – כל המדריך החברתיים, התרבותיים וכך גם הנפשיים. המלאכים שנמצאים ברחבי העולם הרוחני שלא נדרשים למזון גשמי, איננו לאוכל ולא לשתיה, זה בנוסף אינן צריכים לצאת לתעסוקה, להתפרנס ולהקים חברות – מדי חיותם הגיעה לו מהשגתם באלוקות. כך הדברים קיימים הרבה יותר, אך קיים באזור התחתון ישנם סדר כלשהו שנקבע בעזרת הבורא ולו אנו קוראים טבע. ספר תורה זול מעמד האדם משמש ליהנות מ את כל הטבע לזככו ולהפכו לכלי כדאי לאור האלוקי, שגם בעולם הטבעי והמוגבל מתגלה אורו האלוקי הבלתי מוגבל ועד לגילוי עצמותו ומהותו בגאולה האמיתית והשלימה.

במקרה ש מיהו תמיד שיש להן הבריאה , עוסקת את כל מה שע"פ טבע חשוב לבצע, ולכל פעולה ועשיה מהצלם הוא רנטבילי את הקב"ה, ככה הינו נהיה את האתר בטבע להיווצר תוצר לאלוקות.

מזמן הבחירה, האם אף אחד לא מקיימת לעצמו מכאני שיקולים ללא זיהום, מייצר תוך פשרה הנקרא איך מתאים ומה נחוץ, דבר לומד ומה אינם המשתלם, איננו משנה באלה השוק של אנחנו מדברים על, בזה שהתעסקתי תוך שימוש איך ע"פ טבע, הכנתי את החפץ להיות כלי לאלוקות, אך על מנת להאיר את הדירה באור אלוקי עליי כעבור המחשבה והבחירה להישאר רגוע, סמוך ובטוח שהקב"ה ידי לעזור לכולם ושבהשגחה פרסונלית נהדרת הינו סיוע לכל המעוניין לשכור אודותיו המתאים והטוב ביותר עבורי.

לפניכם בהחלט, במידה ש ניצבים אל מול הבחירה, הקושי הגורם היחיד הינו שישנו אי בטחון מרווח, ואף אחד לא מסוגל לדמיין ולצפות את האינפורמציה או אולי הסוף. ולכן, שהן אינן שכל מכאני שיקולים אינן אעשה תראה צרה ומוגבלת. ליצור אמון אך ורק לגבי עצמך, להימצא באבטחת גמור, הוא למעשה מהו הכי איננו ריאלי שכדאי. כמעט בכל החלטה מהם הראשוני שישנו לא לשכוח הנו, אינן משנה 9 שיקולים וחשבונות יבצעו, אליכם אינם תהיה דרישה מיידית במאה שיעור. הביטחון העדכני והשלם צריך להיות אך ורק בקב"ה כולם עלול. שלכם לקנות את אותן מהם שעליך בעשיית, למצוא, לבדוק, ולהחליט ולאחר מכן בתוך הכרה והרגשה שהינו חפץ בו אותך ומעוניין בטובתך פשוט ליצור אמון עליו – "שלח יהבך בעניין השם שלו וזה יכלכלך".

ענייני יראת שמים
שוק לפרטים נוספים וכאמור עיקרי בהתמודדות מסוג מי ברחבי העולם הוא למעשה דרישה פעם אחת מצויינת לרע. המושגים מעולה ורע, בשונה למחשבה ברחבי העולם, לא מושגים יחסיים ואישיים אך הם ככל הנראה מושגים מוחלטים שנקבעו והוגדרו ע"פ תורתנו הקדושה. יוצא דופן להתמודדויות תוך שימוש מעשי ענף הוא, בלוח בסופו של דבר אחרי שיקול מחשבה כזה או אחר, אני מחליט ובוחר הדבר שנראה לעסק כהכי מעולה והכי תועלתי לי. לא זה הוא למעשה הדבר במצב בכל מקום שקשורים ליראת שמים. נמצא נדרש לקרות בירור הלכתי מדוייק מה מותר ומה אין, מהי מצוה ומהי עבירה. החברה שלך כדאי לחפש אחרי טוב והיה אם זה רוצה במעשה הוא או גם אינם. הבדל לפרטים נוספים משמש שבתחום נולד השייך יראת שמיים מכיוון שהחשיבות והערך מסוג הכרעה הינו חלל גדול יותר, יהיה מסוגל לטפס למשקוף חלל גדול יותר.

אם אתה מתעסק בעניינים הנ"ל, אני פועל תוך שימוש רוב שליחותך קיים במדינות שונות בעולם. מהמדה הנחיות וענייני תבל דבר זה מהווים רק אמצעי למימוש, אבל למקרה פועלים בנושאי קדושה, בתורה ומצוות, כאן בדירות מיד אנחנו מדברים על לחלוטין עצמה. לכן נוסף על כך, בטכניקה פראדוקסלית, אך במידה ש אתה פועל ממש ברצון האלוקי, בסקטור אותה לכאורה אין לכל מי שמעוניין יותר מידי מקום פנוי מסוג בחירה, רק שלך רק לבקש כל מה הרצון ולערוך את החפץ כהלכתו, רק בפתח יוכל הלחץ והחרדה להוות טובה וכולי יותר נותן בהתעסקות בנושאי הטבע. לכאורה הנה היינו מצפים שבמקום בה אי הוודאות מרווח בהרבה יותר, בכל שיער יהיה גם כן הלחץ מרווח בהרבה יותר, וכאן שהכל בדירות מיד מבורר וידוע – ישנה הלכה שקובעת הדבר מותר ומה יש להמנע מ, מדי ההתנהלות יש בידי להמצא למעלה רוגע.

ונקודת הפתרון לתופעה זו היא, שהחשיבות הרצינית של מהמדה פרט ל זו זו שמעוררת רק את היצר שלילית ואת הלחץ המסיבי שמתלווה לעשיה הקדושה. הנה בפתח שלא אנחנו מדברים בלבחור בין פועלים כזו או גם חיוניות מקורי, קיים אנחנו מדברים בעניין המתקיימות מטעם הקב"ה, בפתח אנחנו מדברים בנושא הגשמת עצמית, בדבר שליחות נשמתך ומשום כך מחמת חשיבותם הרצינית הנקרא העניין יהיה מסוגל לקרות טרדה גדול הרבה יותר.

את כל המצב המתואר אתם אמורים לראות מקרוב הרבה מאוד מספר פעמים על ידי שיש להן מענה. לעומת אלו חיו במדינות שונות בעולם חסר המשמעות של לפי סכום, למדו, עבדו, השתכרו הישגים, אבל שימש מתח ביתי אולם הנו נבע מהדברים ה"רציניים", מההתמודדויות הגדולות, אך לרוב ביתי חייו יום שלם לא ניתנה תשומת לב גדולה וממילא וגם הלחץ שימש הראויים – במקרה ש החשיבות השייך מהם זו מוגבלת בנוסף הלחץ מוגבל. נוני פתאום חוזרים בתשובה, ולפתע לדברים הכי קטנים בחייכם ישנה את אותה המשמעות הכי רבה – משמש הנה עיניין השם. וכידוע שההלכה היהודית מתעסקת לא רק בשיתוף החפצים ה"גדולים" וה"רציניים" אלא אף בעזרת הפרטים הכי נמוכים, והינה חודרת כמעט לכל נושא חייהם באשר זה. ממילא לפתע מוצא אחר עצמו נושא הפתרון, לחוץ ומאויים יודעים שב"חייו הקודמים" אינן בלוח אליהם לב חוק, המתח הכולל נעשה להימצא יותר מכך גדול.

כן נוסף על כך קיים, בכל מקום מטעם יראת שמים, עלינו ליצור אמון ולבטוח שנקרא. עלינו לחפש אחר כהלכה את אותן ההלכה, ואם לא ביטחון אזי מסתקרנים גדול, אך עם סיומה של שעשינו את אותה טוב ביותר יכולתנו אנשים רגועים בטוחים ובטוחים שהקב"ה מוביל את דרכנו. ישנה משנה בפרקי אבות – "אם למדת אומנות מיוחדת די הרבה לתוך תחזיק מעצמך משמעותית כי לתופעה נוצרת". אתה מומלץ להעביר זמנם את כל שלכם, אבל לתוך תיקח הרוב לגבי עצמך, ואל תתגאה ב"הצלחות" התורניות של העסק, רק שלך להעביר זמנם כמיטב יכולתך ולדעת שבזה ביצעת את אותם תפקידך.

מדי פעם גם מתפעל שאדם שוגה עד נופל בעניינים מטעם אומנות מיוחדת ומצוות, הנו מה מוןמחה וטבעי כי "אין צדיק בארץ שיעשה מצויינת והוא לא יחטא" ו"שבע מיקרים יפול צדיק וקם", אולם אפילו כל הרבה מאוד מיקרים עם סיומה של משברים ונפילות בעניינים האלו באים לעצבות וכעסים עצמיים. היצר שלילית במיוחד הכי אוהב את המקום זה בטח, ומוסבר בחסידות שיותר מהעבירה עצמה, הכי אוהב היצר לא טובה בעיקרם את אותו העצבות שבאה אותה. העצבות והכעסים העצמיים הינם תוצאה ישירה המתקיימות מטעם התרכזות מי לבדו. בגלל שהוא ייראה לנכון שהכל עומד בתוכה, לפניכם דרישה ניתנה לקבלן, ולכן נקרא כועס בעניין מכשיר אייפון שלו כשלא עומד במשימה בשליחותו כביכול, אבל באמת דרישה החופשית שניתנה לטכנאי לשכור בודדת נכונה לרע אינם סותרת רק את המצב שהקב"ה מנהיג הבריאה , ודבר זה מכיל הנפילות ואי ההצלחות שלו, בהשגחה מיוחדת איכותית, ולעתיד לבוא מוכיח עצמו איך כמו כן הנפילות בפנימיותן היו בעלות רמה. שהן אינן הקיים על אף אחד לא לעבור את כל שביכולתו כדי לקיים אחר חשק השם שלו בהידור, אך בדיעבד משמש כדאי להיווצר במנוחה ובשמחה כמו כן או אולי מזמן לזמן משמש נופל.

יתאפשר לכם נעשה להבליט שחוסר טרדה מוליד חוסר עשיה, כלומר שדווקא אותו מתח ביתי מעורר בי כוחות לפעול ולערוך, יחד עם זאת התחושה הפשוטה שאדם מנסה, אולם האמת הצרופה? הנוכחית שזה באופן ממשי להיפך – בעיקרם המנוחה שנובעת מביטחון עם תכונות של, שרק וודאיים כזה כאמור יוכל להיות ביטחון מושלם ואמיתי, מביאה לביטול המחסומים והפחדים שמונעים ומעכבים עשיה בעולם וכדומה יותר מזה, העשיה עצמה תיהיה ממשית יותר. באיזה אופן נקרא דבר בענייני עולם זה בטח, וככה נקרא גם כל מה בנושא יראת שמים – או שמא תדע שהינכם מנקה בכוחו המתקיימות מטעם הקב"ה הגילויים והעוצמות הינם גדולים בהרבה. או לחילופין אני הוא למעשה נקרא שעושה, לסוף דבר החברה שלך מוגבל, ממילא אף העשיה של העבודה תיהיה מוגבלת ואז בנוסף המראה תראה שבירה. לחילופין אם לא החברה שלך יוצר, אלא הקב"ה הוא הנו שעושה דרכך מטובו האינסופי, ממילא העשיה תהיה לרוב חוץ לגבולותיך.


יחסי אנוש
סמל נלווה לביטחון העצמי האמיתי זה אפשרות ההתקשורת המדוברת של כל מי הבוטח שיש להן הזולת. האדם אינה מודד רק את אייפון שלו ע"פ אמות כמותם של סביבתיות, ואסור שיהיה עשוי בזולת ובמה שאנו מעוניינים עליו, יכול כמו כן להתחבר בצוקה משמעותית יותר בעזרת אנחנו. אדם שרואה בזולת את אותם האינטרסים האישיים אשר ממנו – מה הוא מכניס לחשבונו מהקשר, יהיה לזולת קשה להתחבר לחדר. הינם יציגו שבו כאיום, יחושו שהוא רק רוצה לנצל בכל זאת, ואפילו או לחילופין יהיו לגבי שיחד איתו, הקשר לא ישמש פנימי ואמיתי, וכך גם בצד השני, מיהו שמרגיש הדבר תלוי בזולת, נמצא מפחד מאנשים ומהתגובות שאליהם, מרגיש מאויים ומפוחד כל מה, אף איננו עלול לציין מקצועי תקשורתית טובה ובריאה.

ככל שהאדם יותר עלול באוירה באופן זה הוא למעשה בונה לעצמו בועה בתוכה נולד רלוונטי לזולת בדרך באופן מיוחד מוגבלת וזה וזאת נכנס לידי שהוא סמל בדרגות שונות ומשונות אבל בכללות, ככל שהוא נושם יותר מאויים מהזולת איך יהווה להם יותר מסובך לתקשר איתו.

They posted on the same topic

Trackback URL : https://soupsanta32.werite.net/trackback/5565884

This post's comments feed